Prívesné vozíky

Prívesný vozík (200 x 120 cm, max 1 tona)záloha 150 € 15 € / deň 29 € / 2 dni 43 € / 3 dni
Prívesný vozík (300 x 120 cm, max 2 tona) záloha 300 € 45 € / deň 85 € / 2 dni 120 € / 3 dni